Beneficii extrasalariale 2021

Firmele pot acorda până la 400 lei pe lună fiecărui salariat pentru plata cheltuielilor generate de telemuncă

Firmele pot acorda lunar anumite sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor generate de telesalariaţi, valoarea putând fi dedusă în limita a 400 lei pe lună per salariat din impozitul pe profit. În plus, firmele nu trebuie să plătească taxe salariale pentru aceşti bani acordaţi telesalariaţilor.

Această sumă ce poate fi dedusă de către angajator nu este legată de salariu, ci este legată de acoperirea anumitor cheltuieli ale salariatului pe care, în mod normal, le plăteşte firma atunci când angajaţii sunt la birou. Mai exact, vorbim despre cheltuielile cu facturile de energie electrică, încălzire, apă și internet, dar și cele pentru achiziția de mobilier și echipamente de birou.

Costurile angajatorilor cu testarea şi vaccinarea salariaţilor sunt scutite de taxe salariale

O modificare adusă Codului Fiscal a dus la includerea costurilor generate de testarea epidemiologică şi vaccinarea salariaţilor în categoria veniturilor salariale sau asimilate salariilor care sunt excluse de la impozitare şi de la calculul contribuţiilor de pensii şi sănătate. Legea 296/2020 a extins facilitatea fiscală disponibilă din octombrie 2020 prin OUG 181/2020 (ce face referire la testarea pentru coronavirus a salariaţilor, pe timpul stării de alertă sau de urgenţă) pentru a acoperi permanent orice fel de testare epidemiologică şi vaccinare.

Microîntreprinderile şi plătitorii de impozit specific sunt scutiţi de plata taxelor pentru maşinile de serviciu acordate salariaţilor

Astfel, începând cu declararea veniturilor pentru ianuarie 2021, plătitorii de impozit micro şi specific nu vor mai plăti impozit pe venit şi contribuţii sociale pentru pensii şi sănătate pentru maşinile de serviciu oferite propriilor salariaţi. Totuşi, cadrul fiscal se referă, în principiu, doar la maşinile mici.

Ajutoarele de adopţie acordate salariaţilor nu sunt supuse impozitării

Salariaţii vor putea primi ajutoare pentru adopţie de la angajator, pentru care nu se vor plăti impozit pe venit şi contribuţii sociale. Ajutoarele pentru adopţie au fost introduse, prin Legea 296/2020, pe lista unde sunt incluse şi ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere sau cadourile în bani ori în natură.

Banii de vacanţă acordaţi salariaţilor se taxează dacă depăşesc valoarea salariului mediu pe ţară

Legea 296 a stabilit o limită pentru netaxarea banilor oferiţi salariaţilor pentru vacanţa la nivelul câştigului salarial mediu brut. Mai exact, sumele acordate de firme salariaţilor pentru serviciile turistice sau pentru cele de tratament – inclusiv transportul pentru ei şi familiile lor, atunci când pleacă în concediul de odihnă – care depăşesc un salariu mediu brut vor fi supuse impozitului pe venit și plăţii contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate. 

Pentru tichetele cadou oferite altor salariaţi decât cei proprii se plăteşte doar impozitul pe venit

Din această lună, tichetele cadou date altor salariaţi decât cei proprii sunt considerate venituri din alte surse, pentru care se plăteşte la stat doar impozitul pe venit de 10%, nu şi contribuţiile sociale la pensii şi sănătate. Mai exact, aceeaşi Lege 296 a introdus biletele de valoare sub forma tichetelor cadou în categoria veniturilor din alte surse.

Cele prezentate mai sus sunt aplicabile începând cu veniturile declarate pentru ianuarie 2021 şi reprezintă noutăţile apărute pentru tratamentul fiscal din acest an al cheltuielilor făcute cu salariaţii, modificări aduse Codului Fiscal de Legea 296/2020. Totuşi, o serie de deduceri fiscale au rămas în vigoare şi le prezentăm mai jos pe cele mai importante.

Abonamentele medicale private şi pensiile facultative

Plafonul de 400 euro/an aplicat în cazul abonamentelor private de sănătate acordate salariaţilor reprezintă un avantaj neimpozabil dacă sumele pentru aceste asigurări sunt suportate de angajator. La impozitul pe profit, aceste cheltuieli suportate de angajator sunt cheltuieli deductibile din impozitul pe profit, dacă sunt asimilate salariilor. Pentru acest tip de cheltuieli angajatorul nu plăteşte nici contribuţii sociale.

În plus, cheltuielile pe care firmele le fac cu contribuţiile la fondurile de pensii facultative ale salariaţilor se pot deduce integral, în cazul impozitului pe profit, în limita a 400 euro/an per salariat. Tot ce depăşeşte acest plafon este considerat beneficiu extrasalarial şi este taxat în consecinţă.

Telefonul de serviciu

Dacă telefonul de serviciu e folosit și în scopuri personale, partea aferentă a cheltuielilor este venit impozabil pentru angajat. Totuşi, dacă suma respectivă se reține din salariul angajatului, contravaloarea abonamentului nu se mai impozitează.

Tichetele de masă, cadou, de creşă sau cele culturale

Pentru angajator, din perspectiva impozitului pe profit, tichetele cadou, tichetele culturale şi cele de creşă fac parte din categoria cheltuielilor sociale deductibile în limita a 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, conform Codului fiscal. Tichetele de masă sunt deductibile în limita valorilor prevăzute de lege. 

Cel mai frecvent folosite tichete valorice sunt tichetele de masă. Acestea se acordă lunar salariaţilor, fie în format tipărit, fie electronic, doar pentru achiziţia de alimente sau achitarea meselor. Valoarea unui tichet de masă a fost stabilită în toamna lui 2020 la 20,01 lei.

Tichetele cadou reprezintă bilete de valoare ce pot fi acordate de angajatori salariaților, în mod ocazional, pentru diverse cheltuieli sociale.

Tichetele culturale reprezintă bilete de valoare ce pot fi acordate angajaților lunar sau în mod ocazional și pot fi folosite pentru a plăti diverse bunuri și servicii culturale: cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, dar și abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecție de filme, muzee, festivaluri sau parcuri tematice. Valoarea maximă a sumei acordate ca tichet cultural este de 160 de lei, în cazul acordării lunare a acestora și de 320 de lei/eveniment, în cazul tichetelor acordate ocazional.

Tichetele de creșă reprezintă bilete de valoare care se acordă, în fiecare lună, salariaților care nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani (sau trei ani, în cazul copilului cu handicap) și de indemnizația aferentă. Valoarea maximă a sumei acordate ca tichet de creșă nu poate depăși 470 de lei pe lună, pentru fiecare copil ce merge la creșă.

sursa www.avocatnet.ro