Contravenții și sancțiuni prevăzute de Legea contabilității

Constituie contravenţie următoarele fapte:

deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate – amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

-nerespectarea reglementărilor emise de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii, cu privire la:

a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie – amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate – amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse -amendă de la 300 lei la 4.000 lei;

d) efectuarea inventarierii – amendă de la 400 lei la 5.000 lei;

– nerespectarea următoarelor prevederi se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei:

Contabilitatea se organizează şi se conduce:

  • în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie sau
  • pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre CECCAR.