Ești administrator într-o societate?

Atunci trebuie să știi că administratorii remunerați pe baza unui contract de mandat sunt asigurați obligatoriu la sistemul public de asigurări sociale de sănătate conform art. 157 alin. 1 lit. e din Codul fiscal, indiferent de nivelul remunerației primite.

Veniturile obţinute în baza unui contract de mandat reprezintă venituri asimilate salariilor.

Veniturile obținute de administratorul societății sunt supuse următoarelor impozite și contribuții prin reținere la sursă:

– impozit pe veniturile din salarii 10% ;

– contribuția de asigurări sociale CAS 25% ;

– contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS 10% .

Societatea va datora contribuția asiguratorie pentru muncă CAM 2,25% 

Faptul că administratorul este remunerat cu indemnizație trebuie să reiasă fie din actul constitutiv al societății, fie din contractul de mandat încheiat în acest sens. 

Contractul de mandat nu este supus legislației muncii.