Serviciile noastre

Într-un mediu de afaceri în continuă schimbare și extrem de competitiv, obiectivul nostru este de a investi în relații de lungă durată și de a ghida clienții în consolidarea viitorului afacerii. Credem că parteneriatele de succes se bazează pe loialitate, respect și pe încredere reciprocă.

intelligent-accounting-servicii-contabilitate
Prin înregistrarea corectă a tranzacțiilor, asigurăm o imagine fidelă a afacerii, ce permite luarea celor mai bune decizii de management.
intelligent-accounting-servicii-audit
Oferim încredere publicului că informațiile prezentate corespund realității entității raportoare, că reflectă imaginea corectă și fidelă…
intelligent-accounting-servicii-consultanta
Ne asigurăm că partenerii noștri își vor plăti taxele în cel mai eficient mod, aplicând toate deducerile și avantajele prevăzute de legislația fiscală.
intelligent-accounting-servicii-evaluare
De multe ori evaluarea este necesară: stabilirea unei valori curente de piață; stabilirea sumei impozabile pentru clădirile ne-rezidențiale…
intelligent-accounting-servicii-resurse-umane
Procesul de administrare de personal și de salarizare necesită o atenție sporită. Serviciile de salarizare oferite acoperă întreg spectrul de necesități…
intelligent-accounting-servicii-alte-servicii
Oferim o gamă largă de alte servicii, astfel încât să putem cuprinde toate nevoile contabile pe care le are clientul.
intelligent-accounting-servicii-contabilitate

Servicii contabile

Serviciile contabile reprezintă o parte esențială a succesului companiilor. Prin înregistrarea corectă a tranzacțiilor, asigurăm o imagine fidelă a afacerii, ce permite luarea celor mai bune decizii de management.

 • Înregistrarea documentelor contabile conform legislației în vigoare;
 • Întocmirea registrelor contabile și fiscale obligatorii;
 • Întocmirea lunară a balanței de verificare;
 • Întocmirea şi transmiterea către autoritățile competente a declarațiilor fiscale periodice în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Stabilirea obligațiilor de plată lunare și trimestriale;
 • Întocmirea situațiilor financiare anuale și semestriale;
 • Reprezentarea clientului în fața organelor de control;
 • Asistență la auditul statutar;
 • Politici și proceduri contabile.

Pentru firmele nou înființate sau care urmează a fi înființate, vă oferim următoarele servicii:

 • Consultanță cu privire la impozitul de plată (impozit pe profit sau impozit pe venit micro-întreprindere);
 • Consultanță cu privire la TVA (dacă este cazul să vă înregistrați sau nu ca plătitor de TVA);
 • Consultanță cu privire la modul de întocmire al documentelor, rapoartelor etc.
 • Evidență contabilă.
intelligent-accounting-servicii-audit

Audit financiar

Oferim încredere publicului că informațiile prezentate în situațiile financiare corespund realității entității raportoare, că reflectă imaginea corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a companiei, la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie. Prin serviciile pe care le oferim urmărim să obținem o înțelegere completă a afacerii, a riscurilor cu care se confruntă clientul, oferind în final informații care să ajute în gestionarea eficientă a afacerii.

 • Auditul situațiilor financiare anuale ale societăților care au optat sau sunt obligate prin lege pentru auditarea acestora;
 • Misiuni de revizuire a situațiilor financiare.
intelligent-accounting-servicii-consultanta

Consultanță fiscală și asistență la control

Prin serviciile oferite ne asigurăm că partenerii noștri își vor plăti taxele în cel mai eficient mod, aplicând toate deducerile și avantajele prevăzute de legislația fiscală. Informăm clienții în ceea ce privește modificările legislative, prezentând implicațiile fiscale asupra afacerii lor.

 • Asistență în timpul inspecțiilor fiscale;
 • Asistență privind rambursarea de TVA;
 • Revizuirea declarațiilor fiscale (impozitul pe profit, TVA, contribuții de asigurări sociale etc.) pentru a asigura conformitatea cu legislația;
 • Soluții de optimizare fiscală;
 • Informări periodice, în funcție de frecvența modificărilor legislative.

Pentru a vă răspunde la solicitările de consultanță fiscală și contabilă, vă rugăm să ne trimiteți la adresa de mail office@intelligentaccounting.ro  speța detaliată și vom reveni cu oferta de preț. Prețul va fi stabilit în funcție de timpul alocat și complexitatea speței.

intelligent-accounting-servicii-evaluare

Servicii de evaluare

Există situații numeroase în care evaluarea este necesară, printre care ar fi: stabilirea unei valori curente de piață – atunci când un imobil urmează să fie supus procesului de vânzare-cumpărare; stabilirea sumei impozabile pentru clădirile nerezidențiale; stabilirea unei valori clare a mașinilor, utilajelor, echipamentelor sau a altor bunuri mobile în vederea tranzacționării acestora.

 • Evaluare proprietăți imobiliare
  • Evaluare terenuri intravilane/extravilane;
  • Evaluare construcții:
   • clădiri rezidențiale (cu diverse structuri și finisaje);
   • clădiri industriale, comerciale, agricole, speciale:
    • hale industriale cu structură din beton armat, hale industriale cu structură metalică, clădiri cu variante constructive diferite; bărăci metalice, construcții speciale în interiorul halelor industriale;
    • clădiri comerciale independente sau complexe comerciale, inclusiv spații situate la parterul blocurilor de apartamente; clădiri cu destinația de showroom, service auto, spații comerciale, clădiri de birouri/administrative, clădiri cu destinații turistice (cazare);
    • clădiri agricole (clădiri zootehnice, clădiri destinate depozitării produselor agricole, sere, solarii);
    • construcții speciale (rețele electrice, rețele de apa, rețele de canalizare, rețele de gaze, retțe de telecomunicații, retele tehnologice diverse, rezervoare de apă și case pompe, drumuri, platforme, alei și cale ferată industrială, împrejmuiri, castele apă, copertine metalice, puțuri forate etc.)
 • Evaluare bunuri mobile
  • Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații;
  • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale.
intelligent-accounting-servicii-resurse-umane

Resurse umane

Procesul de administrare de personal şi de salarizare este afectat de schimbările legislative permanente şi necesită o atenţie sporită. Serviciile de salarizare pe care le oferim acoperă întreg spectrul de necesități și probleme de personal pe care un angajator le poate întâmpina. Confidențialitatea informațiilor este garantată atât pe toată perioada colaborării, cât și după încetarea prestării serviciilor solicitate.

 • Întocmirea documentelor necesare angajării (CIM), promovării (acte adiționale), încetării activității salariatului (decizii);
 • Constituirea și administrarea dosarelor de personal;
 • Completarea la zi și transmiterea REVISAL;
 • Întocmirea statelor de salarii;
 • Evidența concediilor de odihnă, concediilor fără plată și a celor pentru evenimente deosebite;
 • Evidența concediilor medicale;
 • Întocmirea fișelor de post;
 • Întocmirea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
 • Întocmirea și prezentarea diferitelor situații solicitate de conducerea firmei;
 • Desfășurarea și soluționarea cercetărilor disciplinare prealabile.
intelligent-accounting-servicii-alte-servicii

Alte servicii

Oferim o gamă largă de servicii, astfel încât să putem cuprinde toate nevoile contabile pe care le are clientul.

 • Verificarea conformității înregistrărilor contabile în relație cu reglementările în vigoare;

În cazul în care evidența internă se ține în Saga, ne trimiteți baza de date și toate documentele înregistrate în program, aranjate cronologic (facturi primite, emise, bancă, casierie). Noi o să vă trimitem lista cu aspectele identificate, modificările de făcut, iar apoi o să vă asistăm la întocmirea declarațiilor fiscale.

 • Refacerea evidenței contabile;
 • Analize contabile și financiare ale patrimoniului și ale evoluției sale;
 • Întocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de management.