PFA în sistem real versus micro-întreprindere

 1. PFA are limitări în ceea ce privește numărul de angajați pe care îl poate avea (cel mult 3 persoane angajate, cu contract individual de muncă) si numărul de clase de activități pentru care poate obține autorizare (limitat la cinci clase de activități).
 2. PFA se poate folosi oricând de veniturile încasate, spre deosebire de micro-întreprindere, unde acest lucru este posibil doar dacă societatea a înregistrat profit și repartizează dividende. Impozitul pe dividende este 5% din valoarea brută a dividendelor, iar dacă valoarea dividendelor încasate depășește plafonul de 22.800 lei, atunci persoana fizică ce a încasat veniturile va fi nevoită să depună declarația unica și să plătească CASS în sumă de 2.280 lei (10% * 22.800 = 2.280 lei).
 3. PFA în sistem real plătește un impozit de 10% la venitul net realizat  care se determină ca diferență între venitul brut realizat și cheltuielile deductibile.
  Micro-întreprinderea va plăti trimestrial un impozit pe veniturile realizate de 1% (dacă societatea are cel puțin un angajat cu normă întreagă de 8h/zi sau dacă sunt fracțiuni de normă, acestea se vor cumula) sau 3% (dacă societatea nu are angajați).
 4. La PFA contribuțiile la pensii (CAS 25%) și sănătate (CASS 10%) sunt raportate la nivelul salariului minim brut, 1.900 de lei, iar obligația de a le plăti apare doar atunci când veniturile anuale depășesc nivelul a 12 salarii minime brute (1.900 lei*12 luni=22.800 lei).
  CAS se aplică asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară (1.900 de lei). Pentru un an, CAS este cel puțin 25% * 22.800 lei = 5.700 lei.
  CASS pentru un an este 10% * 22.800 lei = 2.280 lei. Baza de calcul a contribuției la sănătate este plafonată la valoarea a 12 salarii minime brute.
  PFA care obține venituri sub plafonul de 22.800 lei sau nu obține venituri, poate să se asigure opțional în sistemul public de sănătate și plătește CASS la o bază de calcul cel puțin egală cu 6 salarii minime pe economie:  6 x 1.900 lei x 10% = 1.140 lei ( depinde de momentul în care depune declarația).

În cazul în care aveți și angajați, veniturile salariale se impozitează și mai mult:

 • contribuție pentru pensii CAS în procent de 25% din salariul brut;
 • contribuție pentru sănătate CASS în procent de 10% din salariul brut;
 • impozit pe veniturile salariale în cotă de 10%;
 • contribuție asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% din salariul brut.

Contact: Corina Oncescu
Tel. 0721260559
office@intelligentaccounting.ro
www.intelligentaccounting.ro