Manualul de politici contabile este obligatoriu pentru toate firmele

Manualul de politici contabile este obligatoriu pentru toate firmele din Romania, potrivit legislatiei in vigoare. Cei care nu detin un astfel de manual risca amenzi cuprinse intre 300 si 4.000 lei. Legislatia contabila nu prevede un format obligatoriu al manualului.

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Aceste politici trebuie sa fie elaborate avand în vedere specificul activitatii, de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, care cunosc activitatea desfasurata si strategia adoptata de entitate. Politicile contabile nu pot fi unitare sau „standardizate”.

Manualul trebuie actualizat in permanenta cu modificarile legislative si cu modul de tratare a spetelor noi cu care se confrunta entitatea.