Beneficii acordate de companii angajaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Sărbătorile de iarnă sunt reprezentate de momente de bucurie în familie, un boom al cumpărăturilor, dar și de un moment prielnic pentru angajatori în vederea motivării și aprecierii angajaților. Astfel, pe lângă evaluările și stresul finalului de an, companiile organizează evenimente dedicate, cum ar fi petrecerile pentru angajați, dar și pentru copiii acestora.

Detaliem în cuprinsul acestui articol cel mai des întâlnite trei beneficii acordate de angajatori angajaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum și modalitatea de impozitare a acestora.

Petreceri tematice

Poate că cel mai des întâlnit beneficiu este organizarea petrecerii tematice pentru angajați. Pe lângă tradiționalul eveniment, companiile au început să organizeze și petreceri dedicate copiilor angajaților.

Costul unui astfel de eveniment este deseori un factor decisiv atunci când se conturează planul de beneficii, în special dacă implică taxarea la nivelul angajaților.

Cu referire la petrecerile tematice, Codul Fiscal prevede că avantajele în bani sau în natură reprezintă sume primite pentru procurarea de bunuri sau servicii, precum și sume acordate pentru distracții și recreere. Aceste sume sau echivalentul în bani a avantajelor sunt impozabile, indiferent de forma organizatorică a entității care le acordă.

Având în vedere că nu există o prevedere specific, care să excepteze aceste sume de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, am aprecia că se aplică impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii asupra acestor tipuri de beneficii. Ca modalitate practică, costurile totale ocazionate de acel eveniment s-ar împărți la numărul de participanți, iar suma revenită pe fiecare salariat s-ar include în bazele de calcul a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Ca exemplu, dacă valoarea petrecerii a fost de 50 lei pe salariat și beneficiul a fost acordat brut, un salariat cu venitul minim lunar va încasa cu 29 lei mai mult.

Cadouri/tichete cadou

Cadourile în bani sau în natură și tichetele cadou cu ocazia Crăciunului pot reprezenta un beneficiu foarte eficient din punct de vedere al costurilor și un element motivațional pentru salariați. Se pot acorda aceste tipuri de avantaje atât salariaților, cât și copiilor minori ai acestora.

Ca modalitate de taxare, dacă aceste beneficii sunt reglementate în contractele de muncă și sunt acordate cu ocazia Crăciunului, atunci reprezintă beneficiu în natură neimpozabil și nici subiect de contribuții sociale, în limita a 150 lei/persoană. Tot ceea ce depășește suma de 150 lei/persoană, se va include în bazele de calcul a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.

De exemplu, dacă un salariat cu salariul minim lunar primește tichete cadou în valoare de 300 lei și are un copil în întreținere, întreaga valoare nu se va impozita. În schimb, dacă va primi tichete cadou în valoare de 400 lei, suma de 100 lei se va include în calculul impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Prime/bonusuri

Un alt beneficiu acordat de catre angajatori salariaților este reprezentat de bonusurile cu destinație specială, cum ar fi sărbătorile de iarnă. Bonusurile pot fi acordate sub diverse forme și reprezintă unul dintre cele mai apreciate forme de remunerare.

Conform prevederilor Codului Fiscal, primele și bonusurile de orice fel sunt considerate venituri salariale și incluse atât în baza de calcul a impozitului pe venit, cât și în bazele de calcul a contribuțiilor sociale.

Totuși, dacă aceste bonusuri sunt acordate cu destinație specială, în cazul de față sărbătoarea Crăciunului, și sunt reglementate în contractele de muncă, acestea pot fi scutite de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale în limita a 150 lei/persoană. Partea care va depăși valoarea de 150 lei va fi impozitată, atât cu impozit pe venit, cât și cu contribuții sociale.

Ca modalitate de acordare, acestea pot fi acordate ca sume brute, atunci când salariatul încasează mai puțin cu valoarea taxelor datorate, sau ca sume nete, atunci când angajatul va încasa fix valoarea comunicată ca bonus, iar taxele vor fi suportate de angajator.

sursa Avocatnet.ro